Wednesday, October 30, 2019

Báo TNMT: Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xếp lại nhà đất của 4 doanh nghiệp Nhà nước

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức cuộc họp bàn về việc sắp xếp lại nhà, đất của 4 doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: https://baotainguyenmoitruong.vn/ba-ria-vung-tau-sap-xep-lai-nha-dat-cua-4-doanh-nghiep-nha-nuoc-295103.html

Một địa chỉ nhà, đất của Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng thực tế và căn cứ các quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2007, Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu (Thành viên Ban Chỉ đạo 167) đã đề xuất phương sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 04 doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh, Công ty CP Du lịch tỉnh, Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh, Công ty CP Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu.

Theo đó, đối với Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh, Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất giữ lại và tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 6.778m2; tạm giữ lại 02 lô đất với diện tích 7.141m2; thu hồi 02 lô đất và 01 cơ sở nhà đất với tổng diện tích hơn 9.131m2.

Đối với Công ty CP Du lịch tỉnh, Sở Tài chính đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng 04 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 61.706m2; tạm giữ 01 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 10.331m2; thu hồi 11 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 5.593m2; chuyển giao về cho UBND TP. Vũng Tàu ki ốt tại chợ Phường 1; không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với 02 cơ sở nhà, đất tại TP. Vũng Tàu với diện tích hơn 9.219m2.

Ngoài ra, Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề xuất tiếp tục giữ lại sử dụng 01 cơ sở nhà đất của Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh; đồng thời, thu hồi các cơ sở nhà, đất của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải Biển Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan rà soát lại các cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nêu trên để có phương án sắp xếp hợp lý; đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp để bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại báo cáo tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Nguyễn Thành Long, việc sắp xếp các sơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp phải đảm bảo tính công bằng, chính xác, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định 167/2017/NĐ-CP, UBND tỉnh Bà Rịa, Chợ phường 1, Nguyễn Thành Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bà Rịa, Doanh nghiệp nhà nước, Sở tài chính, Họp bàn, Vũng Tàu, Sắp xếp, Giữ lại, Bất động sản, Tạm giữ, Thu hồi, Hiện trạng, Cuộc họp, Công ty cổ phần, Ban chỉ đạo, Hoàn chỉnh