Monday, September 9, 2019

Báo PetroTimes: Vietsovpetro: Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ năm 2019

Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Hội đồng Khoa học công nghệ Xí nghiệp Cơ điện (XNCĐ), Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://petrovietnam.petrotimes.vn/vietsovpetro-xi-nghiep-co-dien-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2019-548809.html

Xí nghiệp Cơ điện tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ năm 2019

Hội thảo có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ XNCĐ, lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng, các tác giả và thành viên nhóm phản biện các đề tài.

Tại hội thảo, nhóm tác giả đã báo cáo trước Hội đồng về kết quả nghiên cứu, thực hiện đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thanh cần cẩu dạng khung cho cẩu Favelle Favco" và “Nghiên cứu, thiết kế, nâng cấp Hệ thống điều khiển giàn MSP1/BK7". Các nhóm nghiên cứu đã trình bày tầm quan trọng, tính cấp thiết cũng như các giải pháp của đề tài mà nhóm đã nghiên cứu và ứng dụng thành công trong thực tế sản xuất tại XNCĐ

Các đề tài khoa học công nghệ nêu trên là kết tinh của quá trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và đẩy tâm huyết của các tác giả với nhiều sáng tạo và đột phá. Do đều xuất phát từ những yêu cầu phát sinh trong thực tiễn sản xuất, các đề tài này có tính ứng dụng cao, khi áp dụng vào thực tế không chỉ đem lại hiệu quả lớn về kinh tế mà còn tiết kiệm rất nhiều thời gian so với việc mua mới từ bên ngoài.

Tại hội thảo, các nhóm tác giả đã các ý kiến phản biện, tiếp thu góp ý của các thành viên Hội đồng để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đề tài.

Trúc Lâm

Tìm kiếm:✨

  • Vietsovpetro, Liên doanh Việt, Cơ điện, Xí nghiệp, Nguyễn Huy Hoàng, Cần cẩu, Khoa học công nghệ, Phản biện, Kết tinh, Năm 2019, Đề tài, Hội thảo, Vũng Tàu, Nghiên cứu khoa học, Nhóm nghiên cứu, Cấp thiết, Tác giả, Góp ý, Hội đồng, Tiếp thu