Saturday, September 7, 2019

Báo Nhân Dân: Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2020 có thêm hơn 2.000 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang các loại cây trồng khác; trong đó gần 332 ha được ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày như ngô, sắn, lạc... Ðể thực hiện mục tiêu, tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải thực hiện theo vùng để hình thành các vùng sản xuất tập trung, phù hợp định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41491402-ba-ria-vung-tau-chu-dong-chuyen-doi-co-cau-cay-trong.html

Mô hình canh tác tiêu của người dân xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho thu nhập ổn định hằng năm. Ảnh: ÐINH HÙNG

Ðối với trường hợp trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, tỉnh cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích nông dân sản xuất những sản phẩm chủ lực theo định hướng phát triển của địa phương để thuận lợi trong quản lý năng suất, chất lượng và nhất là dễ liên kết với thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Bằng những giải pháp nêu trên, đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 15 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng cây ngắn ngày, cây ăn trái, cây lâu năm và nuôi thủy sản. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 42 cơ sở sản xuất, trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đã và đang được hình thành với diện tích 2.816 ha, tăng thêm chín cơ sở và 1.769 ha so cùng kỳ năm 2018; chủ yếu sản xuất, trồng trọt các sản phẩm như rau các loại, dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, tiêu, khoai lang, nho lấy lá. Trong đó có 2.750 ha đang sản xuất với sản lượng ước đạt khoảng 40.664 tấn/năm. Ngoài ra, tỉnh còn có hơn 7.450 ha cây lâu năm áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong đó hơn 880 ha áp dụng biện pháp tưới tự động kết hợp điều tiết dinh dưỡng, giúp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm nước, nhân công.

Tỉnh Thanh Hóa qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã có sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động này. Ðến nay, toàn tỉnh có hơn 262 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay với tổng nguồn vốn hơn 9.156 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm đạt hơn 2.164 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 230,5 tỷ đồng. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống; tạo việc làm cho 14 nghìn lao động; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 8%/năm, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,23%/năm; thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ðể hoạt động tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, ngoài những giải pháp hiện có, các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thanh Hóa thực hiện ưu tiên cân đối ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình, chính sách nhằm tạo thêm nguồn vốn tín dụng cho người nghèo, đối tượng chính sách vay để đầu tư phát triển sản xuất. Cùng với đó, tỉnh tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tư vấn, hướng dẫn để việc cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay hiệu quả; đẩy mạnh nhân rộng những mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết, hợp tác, góp phần nâng cao giá trị thu nhập, tạo thêm nguồn lực nội sinh thúc đẩy giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 40-CT/TW, Chính sách xã hội, Trồng lúa, Bà Rịa, Cây lâu năm, Cây công nghiệp, Cây trồng, Vũng Tàu, Sắn, Hòa hiệp, Xuyên Mộc, Trồng cây, Hoa màu, Nông dân, Nội sinh, Trồng trọt, Tưới, Tín dụng, Hộ nghèo, Chuyển đổi