Thursday, June 13, 2019

Báo VNEWS: Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý đối tượng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ba-ria-vung-tau-xu-ly-doi-tuong-tu-y-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-nong-nghiep

Tìm kiếm:✨

  • Bà Rịa-Vũng Tàu, Tự ý, Nông nghiệp, Mục đích, Đối tượng, Đất, Xử lý, Sử dụng