Sunday, June 2, 2019

Báo PL&XH: Bà Rịa - Vũng Tàu siết chặt công tác tách thửa đối với đất nông nghiệp

Ngày 27-5, Sở TN & MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu GĐ Chi nhánh VP Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác đo vẽ, tách thửa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ba-ria-vung-tau-siet-chat-cong-tac-tach-thua-doi-voi-dat-nong-nghiep-150448.html

Thời gian qua, theo phản ánh của các địa phương và phương tiện thông tin đại chúng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng lợi dụng quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, sau đó san lấp mặt bằng, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Văn bản yêu cầu, kể từ ngày 1-6-2019, khi tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp, không được phép đo vẽ thửa đất có hình dáng là đường giao thông và thửa đất nông nghiệp sau khi tách không được sử dụng làm được giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đặc biệt, đối với hồ sơ tiếp nhận và đã đo vẽ trước ngày 1-6-2019, VP đăng ký đất đai các cấp lập danh sách báo báo về VP đăng ký đất đai tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Sở TN & MT hoặc hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện đúng quý định tại QĐ số 23/2017/QĐ-UBND.

Nhuận Phẩm

Tìm kiếm:✨

  • Rịa – Vũng Tàu, Nhuận Phẩm, Phân lô, Thửa đất, Bà Rịa, Siết chặt, Đất đai, San lấp, Thông tin đại chúng, Vũng Tàu, Chấn chỉnh, Lập danh sách, Đo, Nông nghiệp, Vẽ