Thursday, June 6, 2019

Báo KTNT: Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ 1/6 chấn chỉnh đo vẽ, tách thửa đất

Vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc chấn chỉnh công tác đo vẽ, tách thửa tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/ba-ria-vung-tau-tu-16-chan-chinh-do-ve-tach-thua-dat-post28251.html

Cụ thể, trong thời gian qua Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc giải quyết thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh gặp nhiều trường hợp lợi dụng quy định tách thửa để phân lô bán nền trái phép.

Từ ngày 1/6/2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chấn chỉnh lại công tác đo vẽ, tách thửa đất trên địa bàn.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc thực hiện tách thửa theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng người dân lợi dụng quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp để san lấp mặt bằng, phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Vì thế, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu từ ngày 1/6/2019, khi tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp (thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp), các Văn phòng Đăng ký đất đai không được phép đo vẽ thửa đất có hình dáng là đường giao thông và thửa đất nông nghiệp sau khi tách không được sử dụng làm đường giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với hồ sơ tiếp nhận và đã đo vẽ trước ngày 1/6/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện phải lập danh sách, báo cáo Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên & Môi trường hoặc hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Tiến

Tìm kiếm:✨

  • Thửa đất, Bà Rịa, Phân lô, Vũng Tàu, Chấn chỉnh, Đo, Đất đai, Vẽ, Lập danh sách, San lấp, Làm đường, Đường giao thông, Văn phòng, Chi nhánh, Cấp huyện