Monday, June 10, 2019

Báo Doanh Nghiệp: Hướng dẫn DNNVV tham gia chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước 2019

Ngày 06/6/2019, Bộ Công Thương đã gửi Công văn 4012/BCT-TTTN gửi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm triển khai hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Doanh Nghiệp, nguồn bài: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/huong-dan-dnnvv-tham-gia-chuoi-phan-phoi-san-pham-viet-nam-tai-thi-truong-trong-nuoc-2019/20190608105725323

Triển khai Công văn số 10050/BCT-TTTN ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước (trên cơ sở thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa), Bộ Công Thương triển khai một số hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa, hỗ trợ DNNVV tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tại thị trường trong nước trong năm 2019.

Cụ thể như sau:

Về các hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa trong năm 2019 thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014; Quyết định số 309/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động năm 2019.

Theo đó, Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại thành phố Hà Nội do Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam thực hiện, được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Nghệ An, do Sở Công Thương tỉnh Nghệ An thực hiện, dự kiến trong tháng 7 năm 2019. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Gia Lai, do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai thực hiện, dự kiến trong tháng 8 năm 2019.

Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Quảng Ninh, do Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh thực hiện, dự kiến trong tháng 8 năm 2019. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện, dự kiến trong tháng 10 năm 2019. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện, dự kiến quý III năm 2019 (tại tỉnh Lâm Đồng hoặc tỉnh Trà Vinh).

Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại thành phố Hà Nội, do Hiệp hội Thương nhân kinh doanh biên mậu thực hiện, dự kiến trong quý III năm 2019. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Hà Nam, do Sở Công Thương tỉnh Hà Nam thực hiện, dự kiến trong quý III năm 2019. Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa tại tỉnh Bình Định do Sở Công Thương tỉnh Bình Định thực hiện, dự kiến trong quý III năm 2019.

Ngoài ra, Bộ Công Thương còn thực hiện các chương trình kết nối cung - cầu khác, như: chương trình OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm); chương trình hợp tác tuyên truyền, quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm đặc sản an toàn, sản phẩm đặc sản vùng miền; hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo hướng bền vững.

Qua công văn này, Bộ Công Thương thông tin đến Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp được biết khi có nhu cầu tham gia kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Minh Thu

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm:✨

  • Tháng 4, Năm 2019, Tháng 3, Năm 2018, Thị trường trong nước, Tiêu thụ, Hiệp hội doanh nghiệp, OCOP, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quý III, Biên mậu, Bộ công thương, Minh Thu, Cuộc vận động, Phân phối