Friday, May 31, 2019

Báo VNEWS: Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/thanh-pho-ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi

Tìm kiếm:✨

  • Bà Rịa-Vũng Tàu, Nông thôn, Hoàn thành, Thành phố, Xây dựng