Saturday, April 6, 2019

Báo TNMT: Tuổi trẻ Quân cảng Sài Gòn khu vực Vũng Tàu: Tham gia bảo vệ môi trường, thu gom hơn 5 tấn rác thải nhựa

Hưởng ứng Kế hoạch Phối hợp thực hiện công tác dân vận và Phong trào thi đua 'Lực lượng vũ trang (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới', sáng 6/4, tại Thành phố Vũng Tàu, hơn 60 cán bộ đoàn viên, thanh niên của Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cùng với các cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên Phường 12, TP. Vũng Tàu tham gia bảo vệ môi trường và thu gom rác thải nhựa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/tuoi-tre-quan-cang-sai-gon-khu-vuc-vung-tau-tham-gia-bao-ve-moi-truong-thu-gom-hon-5-tan-rac-thai-nhua-1267673.html

Phân loại rác thải nhựa trên đường Võ Nguyên Giáp, Phường 12, TP. Vũng Tàu. Ảnh: Thùy Linh

Tại đây, tuổi trẻ Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 đã cùng với nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, tổng vệ sinh thu gom, phân loại hơn 5 tấn rác thải nhựa trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường vành đai Cầu Cửa Lấp thuộc TP. Vũng Tàu, giúp cho các tuyến đường sạch đẹp và tạo cảnh quan môi trường của thành phố biển xanh, sạch, đẹp, thân thiện với bạn bè trong nước và quốc tế đến thăm quan, du lịch.

Bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên, thể hiện tính xung kích, tình nguyện đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ và quần chúng nhân dân địa phương, qua đó cùng với toàn quân thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới. Khẳng định công tác dân vận đang đi đúng hướng và tạo niềm tin vững chắc với chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Công Hoan - Thùy Linh

Tìm kiếm:✨

  • Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn, LLVT, Đường Võ Nguyên Giáp, Công Hoan, Chung sức, Rác thải, Phường 12, Hải đoàn 129, Vũng Tàu, Thùy Linh, Thi đua, Tình nguyện, Phân loại, Hưởng ứng, Phong trào, Nông thôn, Dân vận, Cán bộ đoàn, Thu gom rác, Vệ sinh, Đường vành đai, Toàn quân, Lực lượng vũ trang