Friday, April 12, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẦN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Đoàn giám sát chuyên đề do Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở NN & PTNN và Sở Tài chính về 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/4/can-danh-gia-hieu-qua-cac-quy-tai-chinh-ngoai-ngan-sach/231754

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu quốc hội, Giám sát, Ngân sách nhà nước, Pháp luật, Chính sách, Quản lý, Làm việc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Sách, Ngân sách, Xuất bản, Tủ sách, Nộp lưu chiểu, Quyển sách, Xuất bản phẩm, Thủy thủ đoàn