Báo Tổ Quốc: Thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/thuc-hien-de-an-phat-trien-van-hoa-nong-thon-tinh-ba-ria-vung-tau-nam-2019-20181113142146462.htm

(Ảnh minh họa: Thanh Hương)

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về xây dựng văn hóa trong nông thôn, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn/ấp văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hoàn thiện và phát huy các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng thời nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân nông thôn.

Nội dung triển khai bao gồm: hoạt động tham mưu chỉ đạo xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn; tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ở nông thôn.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu như: hỗ trợ thiết bị cho 18 xã xây dựng văn hóa nông thôn; phấn đấu xây dựng 8 xã văn hóa nông thôn; 36% người dân ở nông thôn tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; 91% gia đình ở nông thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa;…

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Nông thôn, Bà Rịa – Vũng Tàu, Văn hóa, Ấp Văn Hóa, Hoạt động Văn hóa, Hằng Đinh, Xây dựng, Của Dân, Thể dục, Của các, Cấp ủy, Và Phát Triển, UBND Tỉnh, Triển khai, Hoàn thiện, Về việc, Bảo tồn, Tham mưu

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages