Báo Tổ Quốc: Kế hoạch hoạt động công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo Tổ Quốc: Kế hoạch hoạt động công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/ke-hoach-hoat-dong-cong-tac-gia-dinh-tren-dia-ban-tinh-ba-ria-vung-tau-nam-2019-20181112145553728.htm

(Ảnh minh họa/Nguồn: congannghean.vn)

Theo đó, việc triển khai kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”.

Với chủ đề “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, trong năm 2019, các nội dung hoạt động chính của công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh bao gồm: tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức Ngày hội Gia đình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ XIII năm 2019; kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo gia đình tại 08 huyện, thành phố và 07 xã, phường, thị trấn; tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Sửa đổi, xây dựng quy ước của cộng đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới tại các khu dân cư” tại 25 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của trung ương;…

Hằng Đinh

Tìm kiếm:✨

  • Bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, Bà Rịa – Vũng Tàu, Gia Đình Việt Nam, Phòng chống, Tác gia, Công tác, UBND Tỉnh, Ngày Gia đình Việt Nam, Hằng Đinh, Ngày Quốc tế, Tiêu Chiến, Việt Nam Từ, Ban chỉ đạo, Kế hoạch, Chiến lược phát triển, Tế bào, Lối sống

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages