Báo TNMT: Đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu xử lý rác Tóc Tiên - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo TNMT: Đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu xử lý rác Tóc Tiên

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Quý Tiến tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/dau-tu-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-tai-khu-xu-ly-rac-toc-tien-1261431.html

Nhà máy xử lý tập trung của Công ty Môi trường Quý Tiến

Theo đó, dự án này có diện tích đất sử dụng khoảng 2,86 ha, với tổng vốn đầu tư 57 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định chủ trương đầu tư. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải để thu gom, xử lý nước thải tập trung của các cơ sở xử lý chất thải trong Khu xừ lý chất thải tập trung Tóc Tiên 100 ha, với công suất 2.000 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của QCVN 40:2011/BTNMT trước khi chảy vào Suối Đá và Sông Dinh. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ tháng thứ 30 kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, thẩm định công nghệ và các thủ tục liên quan về giá, thu phí xử lý nước thải theo quy định; bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết. Đồng thời, trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Hoạt động xây dựng dự án chỉ dược thực hiện trên cơ sở giấy phép xây dựng được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan được phê duyệt.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định, tự thực hiện thỏa thuận với các cơ sở xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải Tóc Tiên để thực hiện đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư chỉ xử lý lượng nước thải phát sinh từ các chủ nguồn thải tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên theo đúng mục tiêu và quy mô công suất quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không được tổ chức thu gom vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài tỉnh. Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Linh Nga

Tìm kiếm:✨

  • UBND Tỉnh, Xử lý nước thải, Nước thải, Chủ đầu tư, Chất thải, Dự án, Bà Rịa, Nhà máy Xử, Diện tích đất, Xã Tóc Tiên, Của dự án, Cam kết, Tập trung, Đặng Linh Nga, Phú mỹ, Xử lý chất thải, Nước thải công nghiệp, Rác thải, Tổng vốn đầu tư, Rác thải y tế

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages