Báo GD&TĐ: Thảo luận những chính sách mới trong Luật Giáo dục (sửa đổi) - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo GD&TĐ: Thảo luận những chính sách mới trong Luật Giáo dục (sửa đổi)

Hôm nay 15/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Giáo dục (sửa đổi). Trước đó, ngày 8/11, dự thảo Luật đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/thao-luan-nhung-chinh-sach-moi-trong-luat-giao-duc-sua-doi-3963888-v.html

Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đã được nêu trong các Nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 27-NQ/TW; cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013;

Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của Luật Giáo dục với các văn bản pháp luật khác; đảm bảo tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thiết thực; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật; đảm bảo tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực GD&ĐT.

Bố cục của dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) về cơ bản kế thừa cấu trúc còn phù hợp của Luật Giáo dục hiện hành, có sự sắp xếp các chương, mục, điều phù hợp với tính chất và nội dung của dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có 10 Chương 121 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 75 điều (tăng 01 chương, 01 mục và 07 điều so với Luật Giáo dục hiện hành; tăng 01 chương và sửa đổi, bổ sung 39 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5).

Một số chính sách mới trong dự thảo Luật này gồm: Nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm; Không thu học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập;

Cùng với đó là các quy định về các loại hình cơ sở giáo dục; về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; về chính sách tín dụng sư phạm; về chính sách cử tuyển; về phổ cập giáo dục; về giáo dục hòa nhập; về chính sách tiền lương đối với nhà giáo; quản lý nhà nước về giáo dục; về quản trị của cơ sở giáo dục;

Về đầu tư, tài chính trong giáo dục; thí điểm, thực nghiệm trong lĩnh vực giáo dục; thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông;

Về mô hình trường công lập cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông; quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và kỹ thuật văn bản.

Mở đầu phần thảo luận tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (đoàn Long An) nhìn nhận: Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) có nhiều vấn đề lớn mang tính bao trùm. Đây là luật gốc, có liên quan đến các luật chuyên ngành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Dự thảo luật quy định các vấn đề chung, tuy nhiên cần xem xét về thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học sau khi được Quốc hội thông qua, để không phải chờ đợi Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực mới triển khai áp dụng vào thực tế.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh

Về phân hệ giáo dục, đại bểu góp ý nên theo hệ thống: mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục dạy nghề và giáo dục đại học. Có như vậy mới thể chế hóa được Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết 19 của Trung ương Đảng. Qua đó, tạo ra hình hài của một nền giáo dục mở và tạo được tính liên thông cho mỗi cấp học.

Đại biểu Dương Minh Tuấn

Đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) ghi nhận thời gian không dài những Ban soạn thảo đã rất cố gắng, điều chỉnh kịp thời để hoàn thiện dự thảo. Đưa ra nhận định này, đại biểu Dương Minh Tuấn đề nghị 1 nội dung, đó là: Việc thực nghiệm thí điểm phải qua Quốc hội, Thường vụ Quốc hội – phải có cơ quan kiểm chứng, cho ý kiến, phê duyệt trước khi thí điểm.

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An), Dự thảo luật kế thừa cấu trúc của luật hiện hành, khắc phục được bất cập, đáp ứng được yêu cầu phát triển của giáo dục trong thời đại mới.

Đại biểu góp ý, một số nội dung, từ ngữ trong dự thảo luật chưa tương thích và còn mang tính chung chung khó tổ chức thực hiện.

Về một số quy định cụ thể như nâng chuẩn giáo viên mầm non, đại biểu tán thành với đề xuất của dự thảo bởi giáo dục mầm non rất quan trọng, giáo viên là nhân tố quyết định đến chất lượng bậc học này.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền

Cũng theo đại biểu Hiền, đầu tư cho giáo dục vẫn còn nhiều bất cập. Xã hội hóa giáo dục đã huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho giáo dục tuy nhiên vẫn còn những bất cập như: tình trạng lạm thu xảy ra ở một số địa phương, vẫn còn tình trạng cào bằng xã hội hóa… Đại biểu đề nghị dự thảo cần có quy định, chế tài kiểm tra về nguồn lực xã hội hóa giáo dục và không nên cào bằng giữa các vùng miền.

Đề cập đến vấn đề triết lý giáo dục và vai trò quan trọng của triết lý giáo dục, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng: Quốc hội đã quyết tâm cho một lần sửa đổi toàn diện, cũng cần thêm một lần mạnh dạn tư duy cho một nền giáo dục thỏa mãn yêu cầu cho cuộc cách mạng lần này. Đại biểu chờ đợi một triết lý giáo dục đúng tầm, với cam kết chính sách nhất quán trong toàn bộ hệ thống giáo dục.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân

Hiếu Nguyễn - Minh Phong

Tìm kiếm:✨

  • Đại biểu, Giáo dục, Luật Giáo dục, Phổ cập, Giáo viên, Học phí, Học sinh, Dự thảo luật, Giáo viên mầm non, Quốc hội thảo luận, Minh Phong, Trung cấp Sư phạm, Trung ương đảng, Nghệ An, Giáo dục mở, Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Long An, Thành Chương, Trường công lập, Giáo dục phổ thông, Lạm thu, Văn bản pháp luật, Tiểu học

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages