Wednesday, November 7, 2018

Báo Dân Sinh: Mỗi ngày cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông

Tính chung 10 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 7.669 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7.176 vụ va chạm giao thông, làm 6.674 người chết, 4.100 người bị thương và 7.449 người bị thương nhẹ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/moi-ngay-ca-nuoc-xay-ra-49-vu-tai-nan-giao-thong-d84911.html

Trong tháng (từ 16/9 đến 15/10), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.603 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 808 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 795 vụ va chạm giao thông, làm 662 người chết, 430 người bị thương và 800 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Mười giảm 11,2% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 7,4% và số vụ va chạm giao thông giảm 14,7%); số người chết giảm 5,7%; số người bị thương giảm 14,5% và số người bị thương nhẹ giảm 19,4%.

Đáng lưu ý, trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như: Vụ tai nạn xảy ra ngày 23/9 tại Điện Biên làm 1 người chết và 3 người bị thương; vụ tai nạn xảy ra ngày 24/9 tại Sơn La làm 1 người chết và 2 người bị thương; vụ tai nạn xảy ra ngày 30/9 tại Bà Rịa - Vũng Tàu làm 2 người chết và 5 người bị thương; vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra ngày 2/10 tại Hà Đông, Hà Nội làm 5 người bị thương, vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 8/10 tại Gia Lai làm 1 người chết và 6 người bị thương.

Tính chung 10 tháng năm 2018, trên địa bàn cả nước xảy ra 14.845 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 7.669 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7.176 vụ va chạm giao thông, làm 6.674 người chết, 4.100 người bị thương và 7.449 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm nay giảm 8,2% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 2,9%; số vụ va chạm giao thông giảm 13,3%); số người chết giảm 2,2%; số người bị thương tăng 1,2% và số người bị thương nhẹ giảm 19,3%.

Bình quân 1 ngày trong 10 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, gồm 25 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 24 vụ va chạm giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương và 25 người bị thương nhẹ.

Nguyễn Thanh

Tìm kiếm:✨

  • Người chết, Người bị thương, Tai nạn giao thông, Va chạm, Trong 10, Giao thông, Hà Nội Làm, Ngày 30/9, Ngày 24/9, NGUYỄN THANH, Xe khách, Đường sắt, Tai nạn